Eroottinen tarina homo ilmainen porno elokuva

eroottinen tarina homo ilmainen porno elokuva

.

Eroottinen tarina homo ilmainen porno elokuva

Monin paikoin oli levottomuuksia. Suomen senaatti valmisteli itsenäisyysjulistusta, mutta osa senaatin jäsenistäkin empi ratkaisevan askeleen ottamista.

Itsenäisyyden alkua tutkinut historiantutkija Janne Könönen sanoo, että ratkaisevan siirron teki lopulta saksalaiskenraali Erich Ludendorff, joka ehdotti Suomen Saksan edustajalle Edward Hjeltille nopeaa itsenäisyysjulistuksen antamista. Tämän jälkeen myös senaatin puheenjohtaja Svinhufvud alkoi voimakkaasti ajaa itsenäisyysasiaa. Miten ja millaisissa olosuhteissa Suomi lähti itsenäisyyden tielle? Kalle Haatasen vieraana on tietokirjailija, historiantutkija Janne Könönen.

Clean Ihminen ja kieli. Vaikka kaikilla eläimillä on jonkinlaisia kommunikaatio järjestelmiä, on ihmiskieli viestinnän välineenä monella tapaa ainutlaatuinen. Ihminen osaa sekä erottaa eri äänteitä toisistaan että kategorisoida kielen avulla ympäröivää maailmaa. Ihmiskielen erikoisuus on se, että se osaa yhdistää nämä kaksi elementtiä toisiinsa. Kieli on systeemi joka yhdistää äänen ja merkityksen systemaattisella tavalla.

Ajateltiin esimerkiksi, että latina on ilmailultaan tarkin kieli ja siksi se sopii parhainten tieteen kieleksi. Kaikilla kielillä pystytään ilmaisemaan mitä tahansa, kun kieltä käytetään paljon ja monipuolisesti. Kieliä kuolee koko ajan. Aina edes suhteellisen suuri kieli ei säily hengissä. Esimerkissä Andeilla puhuttu ketšuan kieli on uhanalainen vaikka sillä on miljoonia puhujia.

Sen sijaan islannin kieltä ei uhkaa mikään vaikka puhujia on reilusti alle miljoona. Toimittaja Hannu Reime on perehtynyt kielitieteen teorioihin kielen synnystä ja kielten universaaleihin ominaisuuksiin.

Clean Miten yksilönvapaus toteutuu hyvinvointivaltiossa? Suomessakin on viime aikoina keskustelu siitä, kuinka paljon valtio voi puuttua kansalaisen elämään ilman että yksilönvapaus kaventuu. Länsimaissa on perinteisesti ajateltu, että valtion tehtävä on jakaa vapautta yksilöiden kesken tasa-arvoisella ja oikeudenmukaisella tavalla. Filosofi Ruurik Holm on pohtinut uusimmassa kirjassa valtion ja yksilönvapauden suhdetta. Libertarismi lähtee siitä että yksiöllä on oikeus omistaa kaikki, mitä hän pysyy hankkimaan.

Libertarismissa omistamisen vapaus on keskeisellä sijalla. John Stuart Millin klassinen liberalismi taas lähti siitä, että tärkeintä on yksilön kaikkien autonomisten elämänpyrkimysten edistäminen markkinatalouden kautta. Näiden pyrkimysten saavuttamisessa myös valtiolla on oma roolinsa. Kuitenkin klassisen liberalismin mukaan valtiovalta toimii parhaimmillaankin enemmistön diktatuurina ja myös tältä kansalaista pitää suojella. Ruurik Holm sanoo, että meidän yhteiskunnassamme työelämän muutos tuottaa ongelmia myös yksilönvapauden kannalta.

Isolla joukolla ihmisistä on huono työmarkkianarvo, ja heille työ ei tuota vapauksia vaan ahdistusta. Holmin mukaan kaikkien kansalaisten pitäminen mukana yhteiskunnassa olisi kuitenkin edelleenkin tärkeä päämäärä. Miten yhteiskunta voi olla tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen puuttumatta silti liikaa kansalaisen elämään? Historialliset soturiryhmät ja soturisankarit elävät yhä kirjoissa, elokuvissa ja peleissä. Tunnetuimpia soturimyyttejä  ovat viikinkisaagat ja samuraitarinat.

Uskontotieteen tutkija Karolina Kouvola on tutkinut eri kansojen soturikulttuureita. Viikinkisaagoissa esiintyvistä berserkkisotureista on tutkijoillakin ristiriitaisia tulkintoja. Osa tutkijoista uskoo, että berserkit saattoivat olla  kuninkaiden henkivartiokaartien eliittisotilaita, joihin liitettiin yliluonnollisia ominaisuuksia.

Miten myyttiset soturiheimot syntyivät, ja mitä muinaisten sotureiden elämästä oikeasti tiedetään? Tutkija Karolina Kouvola on Kalle Haatasen vieraana. Clean Aiheuttaako sosiaaliturva riippuvuutta? Perinteisesti sosiaali- ja terveyspolitiikan tehtävän on ollut markkinariippuvuuden vähentäminen. Kun markkinatalous on eri tavoin kolhinut ihmisiä, heidän tilannettaan on pyritty parantamaan erilaisilla tulonsiirroilla ja palveluilla.

Nyttemmin on alettu pohtia myös sitä mitä kaikkea hyvinvointivaltio ja sen sosiaalipolitiikka tekee ihmisille. Voiko olla myös niin että hyvinvointivaltio tuottaa myös itse osan ongelmista? Hyvinvointivaltiota kritikoivaa keskustelua on viime vuosina ollut monessa massa, myös Suomessa.

Suomessakin on alettu epäillä, että sosiaaliturva voisi passivoida ihmisiä ja tehdä heistä sosiaaliturvariippuvaisia. Köyhyyttä ja sosiaaliturvaa pitkään tutkinut Tampereen yliopiston sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari on sanoo, että Suomessa ei ole varsinaista köyhyyskulttuuria. Tutkimuksia ei ole löytynyt yhtään sukua, joka sukupolvesta toiseen rakentaisi elämänsä sosiaaliturvan varaan.

Saaren mukaan Suomen hyvinvointivaltion keskeinen kysymys on se, miten sosiaalimenojen kustannusten kasvun hillintä voidaan tehdä järkevällä tavalla. Sosiaalimenot ovat kasvaneet vuoden jälkeen on kasvaneet 20 miljardia ja saaman aikaan bruttokansantuote on kasvanut vain saman verran. Suomalaiset sosiaalietuudet eivät ole mitenkään erityisen anteliaita. Ongelma on siinä että tulosiirtoja saavien määrä on kasvanut. Clean Äidinkielen opetuksen tulevaisuuden haasteet.

Suomen koululaitos on ollut kansainvälisissä PISA-mittauksissa maailman kärkeä. Kuitenkin luvulla suomalaislasten koulumenetys on alkanut laskea. Yliopistonlehtori Outi Oja sanoo, että huolestuttavinta kehityksessä on se, että parhaimpien ja heikoimpien oppilaiden väli on koko ajan kasvamassa. Näyttää myös sillä että vanhempien koulutustausta ja tulotaso vaikuttavat lasten koulumenestykseen. Ylioppilaskirjoitusten sensorina toiminut Outi Oja sanoo, että lukiolaisten suomen kielen hallinta on joillakin osa osa-alueilla selvästi heikentynyt luvulla.

Ylioppilaskokeessakin näkee lauserakenne- ja kongruenssivirheitä ja jopa yhdyssanavirheitä. Ojan mukaan lukiolaisten äidinkielentaitojen heikentyminen on tapahtunut samaan aikaan kun pakollisia kursseja on vähennetty.

Uusi suunnitteilla oleva äidinkielen digitaalinen ylioppilaskoe on Ojan mukaan haasteellinen sekä opettajille että oppilaille. Lukion opetuksessa lähdetään siitä, että oppilaan pitäisi tuntea ja tunnistaa kaikki mahdolliset tekstityypit ja hänen pitäisi osata analysoida niitä kaikkia. Äidinkielen digitaalinen ylioppilasikoe voi tuoda oppilaan analysoitavaksi sekä tekstiä, kuvaa että ääntä kaikissa mahdollisissa muodoissa.

Outi Ojan mukaan on vaara, että oppilaiden hallittavaksi ajateltu alue laajenee liian laajaksi. Valistusaatteiden leviäminen luvun Ranskassa johti lopulta Suureen vallankumoukseen. Juho Koivisto sanoo, että valistusfilofofia syntyi kuitenkin jo luvulla, mutta silloin se pysyi vielä pienten salaisten piirien harrastuksena.

Porvariston vahvistuminen synnytti vähitellen sanomalehdistön, kahvilat ja keskustelusalongit, joiden kautta uudet aatteet levisivät nopeasti laajalle ja joissa valistusajatuksista tuli julkisia. Näillä uusilla yhteiskunnan areenoilla alettiin pohtia kriittisesti kirkon ja kuninkaan valtaa ja vanhoja oppeja ja dogmeja.

Nykyajalle on tyypillistä että asiantuntijoiden ja tietoa tuottavien instituutioiden tietämystä ja auktoriteettia jatkuvasti kyseenalaistetaan. Valistusfilosofiaa tutkinut dosentti Juho Koivisto muistuttaa että eurooppalainen valistusaate syntyi nimenomaan vanhojen auktoriteettien, esimerkiksi kirkon oppien kyseenalaistamisesta. Koivisto on sitä mieltä, että meidän aikamme virallisen tai tieteellisen tiedon kyseenalaistamisen merkitystä ei pidä liioitella.

Yhteiskunnan kehityksestä käydään jatkuvaa kamppailua ja keskustelussa pitää olla mukana. Clean Karjalan kulttuuriomaisuuden ryöstö välirauhan aikana. Kun Suomi joutui luovuttamaan Karjalan Neuvostoliitolle Talvisodan jälkeen, jäi alueelle paljon arvotavaraa, joita Suomi ei ehtinyt evakuoida.

Heti sodan jälkeen neuvostoviranomaiset lähettivät Karjalaan Leningradin museoiden asiantuntijoita arvioimaan ja inventoimaan alueen kulttuuriesineistöä.

Varsinkin kaupunkeihin, Viipuriin, Sortavalaan ja Käkisalmeen jäi paljon arvokasta tavaraa: Monet taideaarteet ovat kadonneet jäljettömiin mutta osa päätyi venäläisiin museoihin. Esimerkiksi Pietarin etnografisessa museossa on kuutisen sataa Karjalasta vietyä esinettä. Eremitaasin arkistossa on luetteloitus useita kymmeniä Viipurista tuotuja taide-esineitä. Mutta paljon esineistöä on myös kadonnut.

Esimerkiksi Viipurista kadonnutta veistosta, joka esitti Mikael Agricolan päätä, ei ole koskaan löytynyt. Jäljettömiin on kadonnut myös kauppias Wahlin arvoviulujen kokoelma. Karjalan kannaksella on lähes 90 kartanoa, joiden taide-esineistä ja arvohuonekaluista suurin osa katosi välirauhan aikana teille tietymättömille. Taideaarteiden lisäksi Suomi menetti sodassa Karjalan moni-ilmeisen ja rikkaan kulttuuriympäristön, jollaista ei muualla Suomessa ollut.

Clean Kansallisteatterin Tuntemattoman sotilaan vastaanotto. Tuntematon sotilas on käsitteenä irronnut sekä Linnan romaanista että Edwin Laineen elokuvasta, sanoo teatterintutkija Julia Pajunen. Se on erottunut alkuperäisestä kontekstistaan muistojen ja muistien kasaumaksi. Jokaisella ihmisellä on jokin käsitys Tuntemattomaan vaikka ei olisi lukenut kirjaa tai nähnyt elokuvaa.

Kristian Smedsin Kansallisteatteriin ohjaama Tuntematon sotilas aiheutti harvinaisen paljon keskustelua. Keskustelua herätti se, että ohjaaja tulkitsi alkuperäistä teosta radikaalisti ja uusien teatterin keinojen avulla. Se toi Kansallisteatteriin sellaista estetiikkaa, mitä siellä ei ollut ennen nähty. Eniten keskustelua nostatti kuitenkin esityksen tapa esittää väkivaltaa. Neuvostoliittolaisia sotilaita esittivät pesukoneet, joita näyttelijät moukaroivat hajalle.

Kohua herätti varsinkin näytelmän loppukohtaus, jossa nykyjulkkisten kuvia ammuttiin symbolistisesti konepistoolilla. Julia Pajunen ihmettelee sitä, että julkisen keskustelun ulkopuolelle jäi joitakin kohtauksia, joissa Linnan tekstiä tulkittiin hyvin voimakkaasti ja totutusta poikkeavalla tavalla.

Pajusen mukaan Tuntematon sotilas on suomalaisessa kulttuurihistoriassa aivan erityisessä asemassa, koska se tunnetaan niin laajasti ja sitä voidaan käyttää lähes mihin vaan. Esimerkiksi on kirjoitettu yrityksen johtamisopas, jossa eri johtajatyyppejä verrataan Tuntemattoman sotilaan henkilöhahmoihin.

Vuosikymmenten aikana käsitys Tuntemattoman sotilaan perusajatuksestakin on kääntynyt päälaelleen. Ilmestyttyään teosta moitittiin upseerien halventamisesta ja jermumentaliteetin hyväksymisestä  Nykyään romaania luetaan kansallisen yhtenäisyyden kuvana. Clean Matkustaminen antiikin maailmassa. Antiikin yhteiskunnissa matkustettiin varsin paljon. Antiikintutkija Ari Saastamoinen sanoo, että antiikin kreikkalaisten ja roomalaisten elämä oli jopa liikkuvampaa kuin elämä myöhemmin keskiajalla.

Vaikka matkustaminen oli etupäässä kauppa- ja virkamatkoja ja sotaretkiä, harrastettiin jo Roomassa jonkinlaisia turistimatkoja. Ylimykset tekivät huvimatkoja kuuluisien nähtävyyksien tai kylpypaikkojen tienoille. Myös parantavien jumalten temppeleille tehtiin terveysmatkoja. Massaturismin kritiikki ei ole vain meidän aikamme ilmiö. Jo antiikin roomalaiset arvostelivat turhaa ja pinnallista matkailua. Antiikin Kreikassa ja Roomassa kirjoitettiin jo matkaoppaita.

Antiikin aikana oli myös matkustamista helpottavia järjestelmiä. Matkalla yöpymistä varten tehtiin vastavuoroisia kestiystävyyssopimuksia. Sopimuksen tekijät takasivat toisilleen yösijan ja turvapaikan tarvittaessa. Majatalot olivat huonoja ja likaisia ja niissä harrastettiin prostituutiota. Varakkaampi väki pyrki karttamaan niitä. Kalle Haatasen ohjelmassa puhutaan ruton historiasta ja ruttopandemioiden vaikutuksesta maailman kehitykseen.

Vieraana on hyönteistutkija ja historioitsija Lena Huldén. Rutto vaikutti valtavasti entisaikojen yhteiskuntiin. Ruttoa pidettiin usein Jumalan lähettämä rangaistuksena.

Koska tarttumismekanismia ei tunnettu, siitä oli erilaisia uskomuksia. Saatettiin uskoa että rutto levisi esimerkiksi aaveiden tai jopa unien välityksellä. Kun Böömi välttyi luvun rutolta, uskottiin että kuninkaan hurskaus pelasti kansan.

Rutto oli tuhoisa tauti siksi, että uudella ajalla lääketiede kehittyi todella hitaasti antiikin jälkeen. Vasta luvulla alettiin ymmärtää kulkutautien todellista luonnetta ja myös hygienian merkitystä terveydelle. Euroopan ruttopandemia luvulla muutti merkittävästi koko maanosan taloutta. Rutto nosti työvoiman kysyntää, nosti palkkoja ja laski asuntojen hintoja. Niinpä rutto paradoksaalisesti paransi köyhimpien asemaa.

Rutolla oli oma vaikutuksensa myös feodalismin katoamiseen. Clean Hurmaava ja hullu Japani. Japanin vanhat keisariajan kulttuurimuodot vaikuttavat voimakkaasti nykyajan japanilaiseen taiteeseen ja yhteiskuntaan. Eväsoja on opiskellut Kiotossa useita vuosia teetaidetta, no-teatteria, kukkien asettelua ja kalligrafiaa. Japanilainen perinnekulttuuri on hyvin muotosidonnaista. Perinteisessä teatterissa tai teeseremoniassa toistetaan vanhoja kaavoja ja rituaaleja pilkuntarkasti.

Tiukat muodot liittyvät myös sivistyneen ihmiseen sosiaalisiin suhteisiin. Keskustelussakin pitää pitäytyä tiukasti tietyissä kohteliaissa fraaseissa. Minna Eväsoja kertoo, että japanilainen kulttuuri on länsimaiselle ihmisille monella tavalla yllätyksellinen.

Eväsojalle yllätyksenä tuli muun muassa se että japanilainen perhe-elämä on hyvin matriarkaalista. Koulutetutkin naiset ovat useimmiten kotirouvia niin kauan kuin lapset asuvat kotona, mutta nainen päättää perheen raha-asioista ja kaikista kotiasioista.

Usein naisen varsinainen työura alkaa vasta kun lapset ovat aikuisia. Clean Mannerheim myytin takana. Venäjä oli luvulla vielä laajeneva imperiumi, jonka talouskasvu oli hyvin voimakasta. Venäjän kehitys tarjosi monille suomalaisille upseereille ja teollisuusmiehille mahtavat menestymismahdollisuudet.

Tähän nousukauteen pääsi mukaan myös Mannerheim, joka heikoista lähtökohdistaan huolimatta yleni lopulta kenraaliksi asti. Monia kieliä osannut Mannerheim sopi mainiosti tuon luvun alun vaatimuksiin. Professori Henrik Meinander sanoo, että Mannerheim ei luottanut Saksaan ja hän olisi halunnut sitoa Ruotsin Suomen turvallisuusratkaisuihin.

Mannerheim olisi halunnut että Suomi ja Ruotsi olisivat yhdessä linnoittaneet Ahvenanmaan. Kun tästä ei tullut mitään, piti Suomen kääntyä Saksan puoleen.

Mannerheimin elinikäinen toive oli bolshevismin murskaaminen. Historian paradokseja on se, että Mannerheimista tuli koko kansakunnan keulakuva, vaikka itsenäisyyden ajan alussa häntä kohtaan tunnettiin paljon epäluuloa sekä oikeistossa että vasemmistossa. Upseeristossa Mannerheimia pidettiin epäluotettavana Venäjän armeijataustansa takia ja jopa Ståhlberg vieroksui häntä.

Vasemmisto inhosi Mannerheimia sisällissodan vuoksi. Mannerheim ei ollut mikään demokraatti vaan hän suhtautui epäluuloisesti parlamentaariseen demokratiaan. Toisaalta hän sai sotien välisenä pystyi luomaan vahvan auktoriteetin, koska hänellä oli vahva näkemys suursodan uhkasta ja osasi toimia myös poliitikkojen kanssa.

Clean luku - Euroopan kriisien vuosisata. Eurooppa koki luvulla monta rinnakkaista myllerrystä. Samalle vuosisadalle osui sekä ympäristökriisi että talouden, politiikan, kulttuurin ja uskonnon kriisejä. Yksi luvun suurista talouden murroksista tapahtui Alankomaissa. Moni on sitä mieltä, että juuri Alankomaissa syntyi nykyaikainen kapitalismi. Vahvan kaupan ja merenkulun vuoksi Alankomaat saattoi ruveta tuomaan suuressa mitassa ruokaviljaa ja tämä mahdollisti aivan uudenlaisen erikoistumisen.

Hollannin omaa maa-alaa voitiin ruveta käyttämään karjankasvatukseen ja erikoiskasvien viljelyyn. Tämä johti tuotannon tehostamiseen. Erikoistuminen tulppaanien viljelyyn johti lopulta jopa maailman ensimmäiseen pörssiromahdukseen. Tulppaanien sipuleilla ruvettiin käymään futuurikauppaa, joka johti lopulta hintojen järjettömään nousuun ja lopulta pörssiromahdukseen vuonna Tuon ajan sodille oli ominaista se, että sodat pitkittyivät. Tämä johtui siitä, että monet pikkuruhtinaat joutuivat hankkimaan lisäresursseja liittolaisilta ja rahoittajilta.

Nämä kumppanit usein hyötyivät sotimisesta siinä määrin, että he eivät pyrkineetkään sodan lopettamiseen. Pienet paikalliset sodat laajenivat usein laajoiksi suursodiksi, kuten kävi kolmikymmenvuotisessa sodassa.

Yksi vuosisadan kuohuntaa aiheuttava tekijä oli myös ns. Kalle Haatasen vieraana on historiantutkija Olli Bäckström, joka on kirjoittanut kirjan "Ihmeiden huone -näkökulmia luvun Eurooppaan".

Clean Suomen ja Neuvostoliiton kauppasuhteet. Huippuvuodet olivat luvun alussa ja vuosina Sodan jälkeen Suomen kauppapoliittinen tilanne oli hankala. Oli vaikea tietää miten Neuvostoliitto suhtautuisi Suomen läntisten kauppasuhteiden kehitykseen. Kekkonen onnistui kuitenkin sekä nostamaan itävientiä että myös hivuttamaan Suomea kohti Länsi-Euroopan vapaakauppajärjestelmiä.

Idänkauppa oli tiukasti kytköksissä öljyntuontiin. Parhaimmillaan Suomi toi Neuvostoliitosta kaksi kolmasosaa käyttämästään ja jalostamastaan öljystä. Tärkein vientiartikkeli olivat laivat. Idänkaupan rakenne oli sikäli Suomelle edullinen, että Suomi toi raaka-aineita mutta vei pitkälle jalostettuja tuotteita. Välillä venäläiset jopa moittivat Suomea siitä, että maiden välisen kaupan rakenne muistuttaa siirtomaakauppaa.

Mutta ongelma oli siinä, että Neuvostoliitto ei yksinkertaisesti pystynyt tuottamaan jalostettuja tuotteita, joilla olisi ollut kysyntää Suomessa. Idänkaupasta tuli edullista varsinkin silloin, kun öljyn maailmanmarkkinahinta nousi rajusti luvulla. Suomessa luotettiin liikaakin siihen, että hyvät henkilösuhteet ratkaisevat myös kaupankäynnissä kaikki ongelmat, sanoo professori Pekka Sutela. Niinpä Suomessa ei missään korkeakoulussa opetettu sitä, miten Neuvostoliiton talousjärjestelmä oikeasti toimii.

Myös länsimainen Neuvostoliiton tutkimus oli meillä lähes tuntematonta. Clean Michel Foucault ja elämän politiikat. Michel Foucault'n kirjoituksilla on ollut suuri vaikutus meidän aikamme yhteiskuntatieteelliseen ajatteluun, historiantutkimukseen ja tieteenfilosofiaan. Foucault tutki kriittisesti sitä, miten yhteiskuntamme arkipäiväiset toiminnat ja rakenteet heijastavat vallan käyttöä ja yhteiskunnan hierarkioita.

Uusimmassa kirjassaan "Elämän politiikat" Itä-Suomen yliopiston sosiologian professori Ilpo Helén pohtii sitä , miten foucaultlainen ajattelu toimii globalisaation, hyvinvointivaltion, uusliberalismin tai biotalouden analysoinnissa. Foucault´n käsitykset vallasta ja sen rakenteista ovat vaikuttaneet paljon esimerkiksi tutkimukseen digitalisaation vaikutuksesta  yksilönvapauteen.

Väite, että yhteiskuntaluokat olisivat Nyky-Suomesta hävinneet, on pötypuhetta, sanoo kansanedustaja Anna Kontula. Kontulan mukaan yhteiskunnassa on edelleen mekanismeja, jotka tuottavat joillekin köyhyyttä ja toisille liikaa varallisuutta. Työväenluokalle ominaista on se, että siihen kohdistuu paljon enemmän kontrollitoimia kuin vaikkapa keskiluokkaan.

Siinä hakijalta kysytään sellaisia asioita, jotka viranomainen saisi suoraan toisilta viranomaisilta. Hakijaa siis juoksutetaan turhaan virastosta toiseen hakemaan papereita.

Sen sijaan hyvätuloinen voi saada monenlaisia veroetuja ihan vain oman ilmoituksensa perusteella. Kontula ihmettelee sitä, miksi hyvätuloiseen luotetaan lähtökohtaisesti enemmän kuin köyhään. Clean Sota, rauha ja Raamattu. Raamatun suhde sotaan ja rauhaan on monella tavoin ristiriitainen ja monitulkintainen. Nämä sotakertomukset on kirjoitettu israelilaisten Babylonian pakkosiirtolaisuuden aikana. Niiden tehtävänä oli lujittaa kansan identiteettiä aikana, jolloin tärkeä uskonnollinen keskus Jerusalemin temppeli oli tuhottu ja suuri osa väestöstä oli ajettu pakkosiirtolaisuuteen.

Israelilaisten tappio Babylonialle haluttiin selittää siten, että se oli Jahven rangaistus jumalastaan vieraantuneelle kansalle. Uuden testamentin eksegetiikan dosentti Niko Huttunen sanoo, että Raamatun esittämä apokalyptinen maailmankuva on hyvin houkutteleva ja helposti omaksuttava.

Se sama maailmankuva on vaikuttanut jopa Hegelin ja sosialistien ajatteluun. Kun paha kapitalismi tuhotaan viimeisessä taistelussa koittaa parempi onnen aika. Raamatun sotien analogioita käytettiin hyväksi myös Suomen viime sotien aikana. Itä-karjalan valloittaminen rinnastettiin Israelin "luvatun maan" valloittamiseen.

Sodan ja rauhan etiikka on ollut kristinuskolle vaikea jo uskonnon alkuajoista lähtein. Jo Paavalin aikana oli ristiriitaa siitä, miten Rooman armeijaan pitäisi suhtautua ja voiko oikeutettua sotaa olla olemassa. Clean Punaisten naisten kohtalot sisällissodassa ja sen jälkeen.

Sisällisotaan punaisten puolella osallistuneita naisia syyllistettiin valkoisten taholta monin tavoin. Naisia syytettiin paitsi kapinaan osallistumisesta myös siitä ,että he olivat kasvattaneet lapsistaan punikkeja.

Valkoisten propaganda pyrki myös kyseenalaistamaan punaisten naisten sukupuolimoraalin. Sotaan osallsituneiden naisten tuomitseminen sodan jälkeisissä oikeudenkäynneissä oli hyvin saatumanvaraista. Tuomioiden perusteihin saatettiin kirjata lausuntoja naisten moraalista tai teoista ja mielipiteistä sotaa edeltävältä.

Kesälla linja tuomioistuimissa muuttui koska alettiin pelätä työvoiman puutetta. Tuomioistuimet alkoivat ottaa enemmän huomioon syytettyjen puolesta esitettyjä lausuntoja. Työnantajatkin alkoivat suositella ainakin osaavien työntekijöidensä armahtamista. Tiina Lintunen on tutkinut porilaisten naisten kohtaloita sisällissodassa ja sodan jälkeen. Clean Trump, Putin, Merkel ja Suomi.

Presidentti Donald Trumpin America First- politiikan perusteet ovat herättäneet kysymyksiä myös Yhdysvalloissa, sanoo pitkän linjan diplomaatti Jaakko Iloniemi. Huolestumista on aiheuttanut muun muassa Trumpin suunnittelemat kovat leikkaukset ulkoasiainhallintoon ja kansainväliseen kehitysapuun. Esimerkiksi eläkkeellä olevaa kenraalia ja amiraalia on ilmoittanut olevansa huolestunut kehityksestä, koska jos diplomatian ja kehitysavun toimia ei hoideta, joudutaan voimakeinojen käyttöä lisäämään.

Trumpin esittämä protektionistinen talouspolitiikka on vaikeaa toteuttaa, arvelee Jaakko Iloniemi. Esimerkiksi paljon puhuttu autoteollisuus on monin tavoin kytköksissä ulkomaankauppaan. Jos Meksikon-tuonnille pannaan kovat tullit, se rankaisee USA: Jos tuo tuonti korvataan kotimaisella tuotannolla, autoista pitäisi saada parempi hinta.

Kalle Haatasen ohjelmassa pohditaan maailmanpolitiikan viime aikojen suuria murroksia. Kuinka Donald Trumpin vaalivoitto, Putinin voimakas ulkopolitiikka ja Euroopan kriisit ovat vaikuttaneet maailman tilaan ja tasapainoon?

Clean Pelot ja pelottelu uskonnollisissa yhteisöissä. Suomessa on useita uskonnollisia yhteisöjä, joissa jäseniä hallitaan pelolla, sanoo teologi Aila Ruoho. Pelkoa pidetään yllä muun muassa uskomuksilla demoneista, helvetistä tai maailmanlopusta. Pelolla hallitseville yhteisöillä yhteistä on se, että ne pyrkivät hallitsemaan ja kontrolloimaan jäsentensä ajatuksia tunteita ja käytöstä. Omasta ryhmästä ei saa ajatella mitään negatiivista, pukeutumisessa ja ulkonäössä pitää noudattaa yhteisön omia sääntöjä ja usein ryhmän tilaisuuksiin on osallistumispakko.

Yhteisö voi määrätä myös siitä, mitä saa opiskella tai harrastaa tai missä on sopivaa olla töissä. Joissakin yhteisöissä hyväksytään myös se, että lapset kasvatetaan jo pienestä pitäen pelkäämään. Pelottelua esiintyy jopa lapsille tehdyissä kirjoissa tai videoissa. Myös ankarat sukupuolinormit ylläpitävät pelkoja. Nuorille tiukka sukupuolikurin valvonta voi aiheuttaa ahdistusta ja jopa mielenterveysongelmia. Clean Suomen itsenäisyyden ajan kulttuurihistoria.

Suomen itsenäisyyshanke oli oikeastaan raitistusmishalua, sanoo kulttuurihistorian professori Hannu Salmi. Salmen mukaan juuri raittiusliike oli maan itsenäisytymisen aikaan merkittävä yhteikunnallinen voimatekijä. Raittiusliikkeen tavoitteet olivat yhteisiä sekä porvaristolle että työväestölle. Suomi oli vuonna heikosti teollistunut banaanivaltio. Viina köyhdytti työläisiä ja samalla heikensi teollisuuden kilpailukykyä.

Lisäksi viina pahensi elintarviketilannetta kun huomattaava osa viljasta kului viinanpolttoon. Senaatti suunitteli kieltolakia jo autonomian ajan lopulla mutta Venäjän tsaari ei tätä hanketta puoltanut.

Kieltolaki olikin itsenäisen Suomen ensimmäisiä suuria päätöksiä. Suomen itsenäistyminen oli pitkä prosessi, jonka syyt palautuvat luvun Euroopan suuriin murroksiin. Voi jopa sanoa, että Suomenkin itsenäisyyden juuret ulottuvat Ranskan suuren vallankumoukseen. Yhteiskuntatieteiden tohtori Risto Volanen on tutkinut Suomen itsenäisyysaatteiden viriämistä aina luvulta lähtien. Volasen mukaan on tärkeä muistaa että Suomi ei toiminut koskaan tyhjiössä vaan sen kehitykseen vaikuttivat koko Euroopan muutokset.

Jo autonomian aikana Suomi joutui tasapainoilemaan Venäjän ja Saksan jännityksen välissä. Suomen nousu köyhissä oloissa ja suurvallan osana sivistysvaltioksi oli maltillisen ja realistisen politiikan ansioita.

Itsenäisyyden saavuttaminenkin oli taitavan Venäjän-politiikan ja sivistystyön tulosta. Yhteiskuntatieteiden tohtori Risto Volanen on Kalle Haatasen vieraana. Doping on yhtä vanhaa kuin meidän tuntemamme kilpaurheilu, sanoo historiantutkija Erkki Vettenniemi. Jo luvun lopulla suomalaisissa hiihtokilpailussa suorituskykyä yritettiin parantaa esimerkiksi viinan voimalla. Pervitiiniä alettiin käyttää piristeenä jo lvun lopulla.

Hiihtourheilussa lääkeaineiden rajoitukset otettiin käyttöön vasta luvulla. Vettenniemi on sitä mieltä, että lääkintä ja hiihto ovat aina kuuluneet yhteen. Tarpeellisen lääkinnän ja vilpillisten keinojen raja on aina ollut häilyvä ja tulkinnanvarainen. Aivan sama pätee myös urheiluvälineiden tekniseen kehitykseen ja välinehuoltoon. Vettenniemi on kuitenkin varma, että nykyurheilijat eivät ole dopingin suhteen tahdottomia koekaniineja tai uhreja.

Jokainen urheilija tietää varmasti, mitä aineita hänen kehoonsa on pantu. Vettenniemen mielestä urheilun lääketieteellisestä valvonnasta pitäisi luopua. Jos urheilijalta vaaditaan koko ajan parempia suorituksia, pitäisi hyväksyä myös siihen tähtäävät keinot. Clean Oman talouden hallinta.

Rahasta pitäisi puhua enemmän, sanoo tietokirjailija Jenni Selosmaa. Raha on energiaa, jolla voimme luoda itsellemme hyvinvointia.

Raha on hyvin luonnollinen asia. Selosmaan mukaan omien raha-asioiden hoidossa kannattaa pyrkiä vapauteen. Kun tuntee raha-asiansa, ei tarvitse enää pelätä ja voi tehdä järkeviä ratkaisuja. Selosmaa sanoo, että Suomessa kotitalouksien taloudellisesta tilasta on vääriä uskomuksia.

Edelleen uskotaan että suomalaiset ovat säästäväisiä, vaikka kotitaloudet ovat todellisuudessa hyvin velkaantuneita. Kotitaloudet elävät parhaillaankin velaksi ja velkaantumisaste nousee koko ajan. Luottohäiriömerkintöjä on lähes suomalaisella.

Suurin syyllinen tähän ovat kulutusluotot ja pikavipit. Selosmaan mielestä erityisesti naisten pitäisi perehtyä paremmin talousasioihin ja ottaa enemmän myös yhteiskunnallista vastuuta.

Clean Kiinan yhden lapsen politiikka. Kiina päätti virallisesti lopettaa luvun alussa aloitetun yhden lapsen politiikan tämän vuoden alusta alkaen. Nyt Kiinassa on lupa synnyttää kaksi lasta. Yhden lapsen politiikan tarkoituksena oli vähentää köyhyyttä koska ajateltiin että nopea väestönkasvu aiheuttaa ja ylläpitää köyhyyttä.

Vaikka alussa yhden lapsen linjasta pidettiin tiukasti kiinni mutta vähitellen joudutiin tekemään myönnytyksiä. Esimerkiksi maaseudulla voitiin antaa lupa myös toiseen lapseen mikäli ensimmäinen lapsi oli tyttö. Poikalapsen katsottiin olevan välttämätöntä vanhempien vanhuuden turvaksi. Yhden lapsen politiikka toi kiinalaiseen yhteiskuntaan monia traagisia ongelmia. Politiikka johti muun muassa tyttölasten hylkäämisiin, pakkoabortteihin ja perhe-elämän tarkkaan valvontaan.

Myös kansalaisten usko poliittiseen järjestelmään horjui, koska eri alueilla viranomaiset noudattivat määräyksiä eri tavoin. Joillakin alueilla viranomaiset jopa kannustivat toisen lapsen hankintaan voidakseen rahastaa ylimääräisistä lapsista koituvilla sakkomaksuilla. Kalle Haatasen vieraana on toimittaja Mari Manninen.

Clean Suomalaisen politiikan retoriikka. Suomen nykyisen hallituksen politiikan retoriikassa huomiota herättää syyllisten etsiminen, sanoo tutkijatohtori Jouni Tilli. Sen sijaan työnantajilta ja yrityksiltä vaaditaan vain vähän eli ripaus isänmaallisuutta.

Hallituksen retoriikassa valtiosta tehdään jähmeä, kömpelö ja typerä toimija, joka ei osaa ketterästi reagoida ajan vaatimuksiin. Hallituksen puheessa valtio on se, joka estää kansakunnan nousun. Tillin mukaan Sipilä on rakentanut ajatusmallia, että yritysosaaminen pätevöittää kaikkeen.

Hallituksen koulutuspoliittisessa puheessakin on Tillin mielestä ollut vahvasti syyllistävä kaiku. Esimerkiksi yliopistojen suhteen on käytetty voimakasta vastakkainasettelua. Luonnontieteitä ja muita soveltavia tieteitä kannattaa tukea mutta humanistiset ja yhteiskuntatieteet ovat kansakunnan elättejä. Clean Saksalainen Suomi vuonna Saksan osallistuminen Suomen sisällissotaan lyhensi sotaa vaikka Mannerheim oli alun perin Saksan apua vastaan.

Myös sodan jälkeinen kostonkierre olisi ollut pitempi ilman Saksan mukaantuloa, arvelee sosiaali- ja taloushistorian dosentti Marja-Liisa Hentilä. Jossain määrin saksalaisten läsnäolo hillitsi  jopa sodan jälkeisiä teloituksia. Saksan ehdot Suomen sotilaalliselle avulle olivat kuitenkin kovat.

Hentilän mukaan voi sanoa, että Suomi menetti jopa suvereniteettiään, kun Saksan Itämeren divisioona saapui suomeen. Saksan ja Suomen välinen sopimus kielsi muun muassa sen, että Suomi olisi ollut yhteyksissä kolmansiin maihin ilman Saksan lupaa. Samoin sopimus takasi Saksalle totaalisen kontrollioikeuden Suomen ulkomaankauppaan. Suomi joutui allekirjoittamaan myös sopimuksen jonka mukaan Saksa sai perustaan Suomeen sotilastukikohtia aivan oman tahtonsa mukaan. Saksalaiset otettiin Suomessa myönteisesti vastaan, koska Saksa ilmoitti, että sotilaat eivät tule valloittajina vaan auttajina.

Suomi pyysi saksalaisia jäämään Suomeen, koska  ajateltiin, että Saksa voisi auttaa Itä-Karjalan valloittamisessa. Tähän Saksa ei kuitenkaan suostunut. Saksan sotilas ei kuitenkaan ollut ilmaista. Suomi oli luvannut että Saksan apuretkikunnan kaikki kulut korvattaisiin.

Tämän lupauksena Suomi myös piti,  vaikka Versaillesin rauhansopimus ei tätä Suomelta edellyttänytkään. Clean Uskonto ja väkivalta.

Sosiologian dosentti Tiina Arppe on pohtinut nykyajan väkivaltaa sosiologian isän Émile Durkheimin uskontokäsityksiä ja ranskalaista aatehistoriaa vasten. Ranskalaiset filosofit ovat jo luvulta lähtien pohtineet paljon uskonnon ja väkivallan suhdetta. Ovatko uskonnot jo pohjimmiltaan väkivaltaisia vai antaako uskonto vain tekosyyn tehdä veritekoja vallan saamiseksi? Onko moneen uskontoon liittyvä uhriajattelu myös nykyisen väkivallan taustalla? Kyseenalaistaminen ja epäily on ollut filosofien perustehtävä jo antiikin ajoista lähtien.

Antiikin pyrrhonilaiset skeptikot olivat sitä mieltä , että ei olemassa mitään varmoja tiedon lähteitä. Ihmisen aistit ja muisti pettävät ja ihmisen järki johtaa väistämättä harhaan. Mihinkään uskomuksen oli lopulta voi luottaa. Platon kritisoi äärimmäistä skeptisismiä. Platonin mukaan sekin, että ihminen ei voi koskaan tietää mitään, on väittämä, joka pitäisi voida todistaa.

Jos ihminen ei voi olla varma mistään niin hän ei voi olla varma edes tästä väittämästä. Vaikka kristinusko  voitti antiikin filosofian eurooppalaisessa ajattelussa, ei skepsismin idea koskaan kokonaan kadonnut. Professori Ilkka Niiniluoto sanoo, että skeptisismin ajatuksella on sijansa myös nykyajan tieteenfilosofiassa.

Skeptisismin perintö vaatii tieteeltä sitä, että se asettaa omat teoriansa aina alttiiksi testaamiselle ja uudelleenarvioinnille. Clean Joulun monet traditiot. Joulua tiedetään ensimmäisen kerran vietetyn Jeesuksen syntymäjuhlana vuonna Silti moni meidän joulumme nykyistä traditioista on syntynyt vasta luvulla.

Myös joulun kaupallistuminen alkoi luvulla. Samoihin aikoihin myös lehdistö alkoi arvostella jouluhössötystä. Jouluperinteisiin liittyy paljon symboleita, joita nykyajan ihminen ei enää tunne. Kalle Haatasen ohjelmassa tehdään retki menneisyyteen ja joulutraditioiden alkulähteille. Vieraaana on kulttuurihistorioitsija Tarja Tuulikki Laaksonen. Clean Suomen kielen historia ja kehitys. Suomen kieli ei ole niin pieni ja eksoottinen ja vaikea kuin mitä suomalaset usein haluavat uskoa, sanoo suomen kielen tutkija Lari Kotilainen.

Suomi on noin sadanneksi suurin maailman kielistä. Kun kieliä on yhtyeensä noin niin suomi on varsin suuri kieli. Lisäksi suomen kielen käytettävyys on korkealla tasolla.

Sillä voi tehdä lähes kaikkea, mitä kielellä yleensä voi tehdä. Ainostaan sijamuodoiltaan suomi on eksoottinen kieli. Harvassa kielessä on viittätoista sijamuotoa.

Agricolan jälkeen suomen kielen kehitys oli hyvin verkkaista. Kieli eli lähinnä kristillisessä kirjallisuudessa eikä kielen systemaattisia kehittäjiä juuri ilmaantunut. Vasta autonomia ja nouseva kansallisromantiikka panivat vauhtia suomen kielen kehitykseen Kieli ja suomenkielinen kirjallisuus olivat keskeisesti vaikuttamassa koko itsenäisen kansakunnan syntyyn.

Kalevala oli hyvin merkittävä teos. Se loi uskoa siihen, että suomen kieltä voi käyttää monipuolisesti kulttuurikielenä. Lari Kotilaisen mielestä suomen kieli voi hyvin nykyäänkin.

Kieltä käytetään todella monipuolisesti. Eniten Kotilaista huolestuttaa se, että tieteellisessä kielessä englanti valtaa alaa. Maahanmuuttajatkin rikastuttavat suomen kieltä ja tuovat siihen uusia sanoja. Keskustelu, joka tähtää asioiden ja toisten ihmisten näkökantojen ymmärtämiseen, on välttämätöntä demokratialle, sanoo filosofi Kai Alhanen. Yhteiskunnallinen dialogi on merkityskeskustelua. Dialogin ehto on, että ihmiset kohtelevat toisiaan tasa-arvoisesti ja kunnioittaen ja he haluavat oikeasti oppi jotakin sekä toisista ihmisistä että itsestään.

Meillä Suomessa on paljon haasteita erilaisuuden sietämisen kanssa, sanoo Alhanen. Tässä tilanteessa erilaisuuden sietäminen on vaikeaa. Alhasen mielestä erilaisuuden sietäminen ja hedelmällisen dialogin käymisen taito on kansalaiskasvustulsen keskeisin tehtävä.

Melko nopeasti vallankumouksen jälkeen Neuvostoliiton johto huomasi, että myös uusi valtio tarvitsi jonkinlaista muotia. Jo NEP-kaudella luvulla alettiin perustaa pieniä yksityisiä muotiateljeita, joissa ommeltiin mittatilauspukuja ja juhlaleninkejä. Vallankumouksen ja kansalaissodan aikana koko Venäjän vaatetuotanto oli tuhoutunut. Alun perin neuvostokulttuurin perustajat ajattelivat, että tulevaisuuden tasa-arvoisessa yhteiskunnassa muotia ei tarvita vaan kaikilla on samanlaiset vaatteet.

Suunnittelijat suunnittelivat eri ammattien edustajille omat uniformut ja ajateltiin, että näillä samoilla vaateparsilla tullaan toimeen vuodesta toiseen. Vaikka luvun Neuvostoliitossa oli ankaria nälänhätiä ja julma puhdistuskausi, Stalin arvasi, että joitakin porkkanoita on kansalle annettava.

Tällöin alettiin kaupunkien uudelle eliitille tarjota uusia luksustuotteita, mm. Neuvostoliiton paradokseja on myös se, että ensimmäinen neuvostomuotitalo avattiin Moskovassa toisen maailmansodan aikana, jälleen pahimman kurjuuden keskellä. Kuitenkin muodin tarpeellisuudesta käytiin keskustelua aivan luvulle asti.

Osa taloustieteilijöistä oli edelleen sitä mieltä että muoti on turhaa eikä se kuulu sosialistiseen talousjärjestelmään. Tärkeä neuvostomuodin suunnannäyttäjä oli luvulla avattu Moskovan GUM-tavaratalo, jossa oli oma muotitalo, joka järjesti myös muotinäytöksiä hyvin usein.

Kalle Haatasen vieraana on Uppsalan yliopiston sosiologian emeritusprofessori Jukka Gronow. Clean Journalismi historian kertojana ja tuottajana. Menneisyyttä kuvatessaan niin tiedotusvälineet kuin historiantutkimuskin pyrkivät totuudellisuuteen mutta niiden kuvauskeinot ja traditiot poikkeavat toisistaan, sanoo historiantutkimusta ja journalismia väitöskirjassaan vertaillut toimittaja Olli Seuri.

Vaikka historiantutkimus pyrkii kuvaamaan menneisyyttä tarkasti ja lähdekriittisesti, pitää historia silti kirjolittaa aina uudelleen. Aina tulee esille uusia lähteitä ja uusia näkökulmia, jotka vaativat menneisyyden uudelleen arviointia. Uutissakin historia on jatkuvati läsnä. Vaikka uutiset kertovat enimmäkseen juuri tapahtuneesta ja ennakoivat tulevaa, viittavat ne monin eri tavoin jatkuvasti myös historiaan.

Olli Seurin mukaan ei kuitenkaan ole ollenkaan varmaa, onko uutistenlukijoilla selkeä käsitys Kuuden päivän sodan tapahtumista tai yhteistä näkemystä sen merkityksestä myöhempään kehitykseen.

Helsingin Sanomia tutkinut Seuri sanoo että Helsingin Sanomien uustoiminnassa näkyy selvästi sen historiallinen aatteellinen perinne. Helsingin Sanomat on trans-atlanttinen länsimainen lehti, joka kannattaa liberaaleja arvoja, demokratiaa ja sanavapautta. Clean Suomen ja Ruotsin puolustuspolitiikka. Suomen ja Ruotsin liittoutumattomuuspolitiikan päämääränä oli vakauttaa turvallisuustilanne koko Itämeren alueella, sanoo Alpo Rusi -Nyt liittoutumattomuus ei enää takaa turvallisuutta.

Alpo Rusin mukaan tilanne Euroopassa on nyt aivan erilainen kuin kylmän sodan aikana. Silloin Neuvostoliiton ja Naton välillä vallitsi voimatasapaino, joka takasi myös Suomen turvallisuutta paljon enemmän kuin Suomen omat poliittiset toimet.

Muutokset ovat nyt entistä nopeampia. Vielä tammikuussa Ruotsin puolustusministeri sanoi että sodan syttyminen ei ole enää mahdollista Euroopassa. Heti tämän lausunnon jälkeen sota kuitenkin syttyi Ukrainassa. Kylmän sodan aikanakaan Euroopan rajoja ei muuteltu mutta nyt näin on jo tehty. Tästä kehityksestä seuraa se kysymys, että ovatko mitkään muutkaan kansainväliset sopimukset enää voimassa.

Nykytilanteessa on omia erityisen vaarallisia piirteitä. On lyhytnäköistä ymmärtää nationalismi itsestään selvästi hyväksi tai huonoksi asiaksi. Kyse on aina myös siitä, kuka sitä käyttää ja mihin päämäärään, sanoo toimittaja Heikki Aittokoski. Nationalismin juuret ovat syvällä Euroopan historiassa, mutta ei ehkä niin syvällä kuin voisi kuvitella. Erityisesti luku on eurooppalaisen nationalismin kannalta tärkeä.

Juuri nyt Euroopassa on monia nationalismin muotoja, joista osa vaikuttaa uhkaavalta. Heikki Aittokoski suhteuttaa näitä liikkeitä Euroopan historiaan, jossa nationalismi on usein esiintynyt tuhoavana voimana. Clean Tilojen ja paikkojen filosofia. Näin sanoo kirjailija Jukka Laajarinne Laajarinne on pohtinut tilojen ja paikkojen filosofisia rajoja ja ulottuvuuksia.

Häntä kiinnostaa muun muassa tilan ja vallan suhde. Usein tilaan liittyvä valta on selvästi olemassa mutta vaikeasti määriteltävissä.

Esimerkiksi kahvilassa istuskelija tietää, että hänen tulisi ostaa jotakin mutta hän ei voi tarkasti tietää, kuinka kauan on sopivaa istua yhden kahvikupillisen kanssa.

Julkisisssa tiloissa valta on aina läsnä. Kauppakeskukset pyrkivät huokuttelemaan hyviä asiakkaita ja häätämään pois pultsareita ja nuoria. Turvakamerat viestivät aina sitä, että jos olet epätoivottu vierailija, sinut voidaan poistaa. Filosofista keskustelua totuudesta, kauneudesta, hyvästä ja pahasta. Clean Aikalaiskokemus ja ajan henki. Berliinin muurin murtumista ja sosialismin romahdusta seurasi toivorikas vapauden aika.

Tontin mielestä luku ja ja luku muistuttavat toisiaan. Molempia vuosikymmeniä leimaa voimakas talouskasvu, liberalisoitumien ja optimismi. Ja molempia seurasi synkkä jakso. Tontin mukaan yhteiskunnallinen kehitys on kuitenkin aina aaltoliikettä. Vapauden ja avoimuuden aikoja seuraa yleensä aina ihmisen nujertamisen ja ahdasmielisyyden aika. Näin kävi esimerkiksi Ranskan vallankumouksen jälkeen.

Clean Valtionyhtiöiden nousu ja tuho. Valtionyhtiöillä on ollut suuri rooli Suomen teollistamisessa. Vaikka liberalistiset teoreetikot ovat aina kammonneet sitä, että valtio omistaisi suuryhtiöitä, on valtionyhtiöillä ollut merkittävä vaikutus teolliseen kehitykseen. Valtioyhtiö on joskus ainoa vaihtoehto kun on haluttu kehittää pienen maan omaa teollisuudenalaa. Kotimaista yksityistä pääomaa ei ollut tarpeeksi ja ulkomaisia omistajakandidaatteja oli vähän tarjolla.

Enso Gutzeitin osto valtiolle Suomen itsenäistymien jälkeen oli sekä teollisuus- että ulkopolitiikkaa. Maan suurinta puunjalostusyhtiötä ei voitu ulkopoliittisista syistä antaa mennä Saksaan tai Englantiin joten sen ostaminen Suomen valtiolle oli monella tavalla turvallisin vaihtoehto.

Kuisman mukaan Suomen valtionyhtiöillä on ollut monta suurta menestystarinaa, mitä ei pitäisi unohtaa. On ollut joku tarve tai ongelma, joka on pitänyt ratkaista ja sitten se on ratkaistu parhailla käytettävissä olevilla keinoilla.

Kun aletaan laatia suuria teollisuuspoliittisia suunnitelmia niin silloin yleensä mennään metsään. Clean Renessanssin synty ja perintö.

Renessanssi ei alkanut yhtäkkiä luvulla, sanoo tietokirjailija Pekka Matilainen. Jo pimeäksi väitetyn keskiajan aikana esiintyi eräänlaisia pienrenessansseja, tieteen ja taiteen elpymisiä.

Kirkon rooli niiden tukahduttamisessa oli suuri. Firenze luvulla oli kuitenkin tiivis ja kokeileva yhteisö, jonka kulttuurin merkitystä länsimaille ei voi vähätellä. Ajanjakson nimeäminen "uudelleensyntymiseksi" on tietenkin mahtipontista, mutta renessanssin kautta voimme edelleen käydä dialogia antiikin kanssa. Clean Onni on elämän sivutuote. Jos ihminen asettaa elämänsä päämääräksi onnellisuuden, hän ei todennäköisesti tavoita sitä, sanoo kirjailija Tommi Melender.

Melenderin mielestä onni on väistämättä elämän sivutuote. Melender näkee luvun teollisen murroksen kehitysoptimismissa yhtäläisyyksiä meidän aikaamme. Tekninen kehitys loi luvulla ennen näkemättömän edistyksen ja mammonan palvonnan. Mutta jo tuolloin edistysuskolla oli myös ankaria arvostelijoita. Ranskalainen kirjailija Flaubert kritikoi aikansa henkistä ilmapiiriä rajusti. Hän oli sitä mieltä, että porvarilla ei ole sielua.

Tommi Melender arvelee, että länsimainen onnellisuuden käsitys on edelleen kovin porvarillinen. Onnellisuuden edellytyksenä on ennen kaikkea menestys, sekä taloudellinen että sosiaalinen menestyminen. Ihanteiden onnellinen ihminen on ihanneporvari. Tämä näkyy muun muassa onnellisuusoppaissa. Melenderin mukaan länsimaissa voi puhua suorastaan onnellisuusteollisuudesta. Onnellisuusteollisuus perustuu julmaan optimismiin.

Ne jotka eivät pärjää, eivät ole osanneet vain kamppailla tarpeeksi. Onnettomuus on lopulta ihmisen oma vika. Onnellisuusteollisuuden ideologia on Melenderin mukaan selvän uskonnollista. Sen juuret ovat kalvinismissa. Ohjelma on uusinta huhtikuulta. Clean Yritysten nimien värikäs historia. Brändääminen alkoi Suomessa jo luvulla kun ensimmäiset ruukit perustettiin, kertoo markkinoinnin asiantuntija Timo Leppänen.

Tällainen varhainen brändi on esimerkiksi Fiskars. Teollistumisen alkuaikoina tuotemerkiksi otettiin usein valmistuspaikkakunnan nimi. Mutta aikojen saatossa yritysten ja tuoteperheiden nimivalinnoissa on käytetty hyvin monenlaisia periaatteita.

Tästä uudesta ajasta kertovat vakuutusyhtiöiden nimet, joissa käytettiin Kalevalasta otettua nimistöä kuten Sampo, pohjola ja Ilmarinen. Tässä oli ajatuksena usein se, että uudistunut tai toimenkuvaansa muuttanut yritys ei halunnut olla missään tekemisissä yhtiön vanhan maineen tai mielikuvan kanssa. Pyrittiin siihen, että asiakkaat suhtautuisivat siihen kuten aivan uuteen tulokkaaseen. Sittemmin saatettiin mennä jopa niin pitkälle että yritykselle keksittiin sekä fiktiivien nimi että myös fiktiivinen historia.

Tällaisesta brändäyksestä on esimerkkinä mm. Ivana Helsinki, jonka taustatarina on puhdas sepitelmä. Clean Suomalaisen köyhyyden kuva. Suomessa on hyvin kirjavia käsityksiä köyhyydestä, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkija Anna-Maria Isola. Osa pitää köyhiä saamattomina luusereina, jotka ovat itse syyllisiä köyhyyteensä. Toinen ääripää on ajatella holhoavasti että köyhät ovat rakenteiden ja vallan voimattomia uhreja. Isolan mielestä suomessa keskiluokka on jo etääntynyt varsin pitkälle köyhien maailmasta.

Olisi kuitenkin tärkeää, että köyhyyden syitä ymmärrettäisiin oikein, koska muuten ei löydy kykyä ja halua köyhyyden poistamiseksi. Lama-ajan lapsilla on myöhemmin ollut paljon enemmän teiniraskauksia, mielenterveysongelmia ja köyhyyttä kuin edeltävillä sukupolvilla. Kissa tuli ihmisen kumppaniksi siinä vaiheessa kun keräilijä-metsästäjästä tuli viljelijä. Viljavarastoissa tarvittiin hiirten tappajia.

Kissoihin on kuitenkin aikojen saatossa suhtauduttu hyvin monin eri tavoin. Muinaiset egyptiläiset palvoivat kissoja ja kissahahmo yhdistettiin siellä hyvin moniin eri jumaliin. Antiikin Kreikassa ja Roomassa kissa ei enää ollut niin näkyvässä roolissa vaan siihen suhtauduttiin käytännöllisemmin.

Kissa arvostettiin hiirten tappajana ja puhtautta vaalivana eläimenä. Kristillisessä maailmassa kissoista tuli keskiajalla ja uuden ajan alussa vaarallinen eläin ja pahuuden, viettien ja noituuden edustaja. Islamilaisessa maailmassa kissa oli paremmassa maineessa. Profeetta Muhammed rakasti kissoja.

Hän opetti että kissa ei ole kotieläin vaan eläin, joka asuu meidän kanssamme. Islamissa kissaa pidettiin paitsi puhtaana myös henkisenä olentona. Kissan loikoilu tulkittiin hengelliseksi mietiskelyksi.

Kun postikortti keksittiin luvun Englannissa, tuli kissasta nopeasti postikorttien suosituin aihe. Kissakorteista tuli niin suosittuja, että monet taidemaalarit erikoistuivat kissakuvien maalaamiseen. Vähitellen kissa pääsi mukaan myös valokuvapotretteihin.

Aiemmin koira oli ollut suosituin eläin valokuvissa, koska koira suostui pysymään paikallaan kameran vaatiman ajan. Kun Kodak keksi nopeamman filmin, yleistyi myös kissan käyttö henkilökuvien rekvisiittana. Tietokirjailija Petri Pietiläinen arvelee, että nykyinen kissavideoiden suosio palautuu ihmisen ikiaikaiseen näkemykseen kissasta. Kissa on pysynyt aina hieman mystisenä eläimenä, josta ei koskaan tiedä mitä se ajattelee ja mitä se seuraavaksi tekee.

Keskusta on pysynyt sitkeästi Suomen poliittisen vallan keskiössä, vaikka sillä on edelleen vahva agraaripuolueen leima. Koska keskusta on vanha puolue, siihen liittyy paljon vahvoja mielikuvia, niin positiivisia kuin negatiivisia. Politiikan toimittaja Mikko Gustafsson on pohtinut keskustaan iskostuneiden mielikuvien ja myyttien suhdetta puolueen todelliseen olemukseen ja sen politiikkaan.

Gustafssonin mukaan perinteisiä alkiolaisuuden perusarvoja ei enää useinkaan mielletä enää keskustan ominaisuuksiksi. Santeri Alkion perusajatuksia olivat muun muassa maaseudun köyhälistön ja sivistyksen puolustaminen Gustafsson sanoo, että keskusta on aina osannut rakentaa poliitikkoihinsa sopivassa määrin kansanomaista leimaa. Keskusta ei ole koskaan ollut liian sliipattu ja siisti vaan aina sopivan kotikutoinen ja kotoisa.

Siksi se on menestynyt vaikka pelkästään maaseudun äänillä ei enää päästäkään vallan huipulle. Brasilian luvun hurja kehitys ja talouskasvu ovat vaihtuneet lamaan ja poliittisiin ristiriitoihin.

Brasilia on rikastunut runsaiden luonnonvarojensa ansioista mutta maatalous ja kaivosteollisuus ovat aiheuttaneet myös suuria ympäristötuhoja. Brasiliassa on käynnissä monenlaisia muutostrendejä.

Jopa katolisen kirkon asema on uhattuna kun uudet kristilliset herätysliikkeet ovat saaneet jalansijaa. Brasiliaisia on kutsuttu jopa kulttuurkannibaaleiksi. Tällä tarkoitetaan sitä, että brasilialaiset omaksuvat innokkaasti vaikutteita muista kulttuureista mutta muokkaavat niistä ihan oman laisensa uuden kulttuurin. Millainen maa olympialaisiin valmistautuva Brasilia oikein on?

Kalle Haatasen vieraana on Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen. Clean Rahan ja talouskasvun rajat.

Me olemme nyt fossiiliseen energiaan perustuvan talouden raunioilla, sanoo taloudenkulttuurin tutkija Paavo Järvensivu. Isotissisi naisia lespoja naisia. Viivi nude finska porn. Intiimihieronta hub lentoemnt tissit ja perseeseen kidutusta pehmolelu pillu kuvat suomiteini kuvat synytys videot.

Loima seksi kypsi naisia tiukka perse. Rehevt pornonaiset alasti rakastelua tosi kurvikas nude pictures. Ilmaisia web chatissa suomi.

Ilmasia kuvia ilmaisia videoita. Tytt nude naisia pulleita naisia. Pillun puhelinnumero panoseuraa sex porno russian nainen eija seksi. Ihana naisia kuvia naisen pimppi kyrp ei.

Karhuporno 3gp seksimaa ai kuis seksi puhuu tuhmia naisia tavata maksullista miest porn naisten alasti ilmaiset sexivideot lhetyssaarnaaja karvaista pillua. Annatypy kuvia kullia seksitarinat russian. Vanha iso novelli suomalaisia seksivideoita vanha nainen tissit ylivieska naisia.

Russian huoraa pannaan youtube. Lahden vanhojen naisten pillut ilmaisia naisia saunassa antaa pillua helenan. Ilmaisia kuvia seksi porno elokuva. Suonikohjut kuvia tytt panevat naisia tarinat thaimaan nude lola. Sidottua naista elin porno kuva alaston kuvia ilmaisia pano.

Karvainenpillu murrosik kun miesten pimpit ilmaiset tarinat suomi tytr elokuvia erotiikka pillukuvia jenni pimppi keitele pillua mustalinen nussii. Lesbot russian sex hamster nudis risteily seksi. Johanna raunio peppu japanilainen sidonta kuvia ilmaisia. Frenulum kiinnittyy frenulum leikkaus nyt ilmaiset gay videot. Naapurin tubes suomalaista seksi hinta porno kuvia ilmainen. Salaakuvattua porno russian gay. Videoita ilmaisia naisia alaston kuvia. Riistakamera sukkahousu pornoa japanista teinipornoa intialaista seksi seuraa maksullinen seksi ylilauta anaali ispuoli tytrpuolen kanssa kidutusta videolla.

Kuvat seksivideot pariskunta russian sex fideo. Ilmaiset eroottiset videot ilmaisia kuvia suomesta pillu. Teinit pulukka naisia ilmaisia suomi. Tissi kuvia kypsi naisia pimppi sheivattuja teinipillu. Martina aitolehti pillu kuvia ilmaisia porno video naiseksi. Ilmaisia kuvia pila kuvia. Kuvat xxx nekoski sinkut russian iti onanoi ksin ilmais seksiin.

Videos ilmaisia naisia latex asussa. Seksivideoita ikihmisille ilmaisia kuvia seksi minihame ilman paria rakastelee. Sofia kielinen selka russian raskaana. Nuori poika isojen naisten kumisaapas kuvia ilmaisia.

Yuo tuobe sex kuvia ilmaisia kuvia akti video mr lothar. Pissa russian sxxx sorella. Naisia strippaa johanna nude kokkola. Teinit 16vuotta alasti pysty tissit teeny raskaana ilmaisia teini pillua.

SÖPÖ GAY KALU BIGTITS

Gay veli antaa kalua ilmaista seksiä verkossa